Thiên Long - Đệ Nhất tụ hội anh hùng

Đăng Nhập


#
Nhân vật
Lv
MP
1
ThnLong
95
Tiêu Dao
2
d2
95
Võ Đang
3
MeowU
94
Tiêu Dao
4
LX
94
Võ Đang
5
V i
93
Võ Đang
6
TiuTin
93
Tiêu Dao
7
BpNhaTrang
93
Tiêu Dao
8
Binz
92
Tinh Túc
9
Alam
92
Võ Đang
10
Fi
92
Tinh Túc
Cập nhật lúc 23h hàng ngày.

 

Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang

3-10


Huớng Dẫn Chế Tạo:Tinh Trí Bách Bảo Nang

- Buớc 1:Lạc dương đến 290.309 tìm NPC Phù Mẫn Chi học kĩ năng may mặc

- Bước 2: Mua Bách Bảo Nang Đồ Dạng x1 ấn chuột phải để học và Bách Báo Năng Đả Tạo Đồ x1 + Vãi Liệu Cực Phẩm, Nhiễm Tễ Cấp 3, Tuyển Đòan cấp 3, mỗi thứ x10

- Buớc 3:Sau khi có đủ nguyên liệu tiến về 276.316 Lạc Dương, Mở Alt+S,Bấm và Nghệ,chọn biểu tuợng may mặc và Chế tạo

- Chúc các bạn thành công ⭐

Tin tức khác